.

.

diumenge, 29 de novembre de 2009

Consells de barri
La setmana passada es van constituir els Consells dels tres barris del nostre districte: Pedralbes, Sant Ramon-Maternitat i Les Corts. Els Consells de Barri tenen la funció de facilitar la participació ciutadana, la recollida de les propostes, el seguiment dels acords, l'acostament de l'administració del districte als barris i a les persones. En el Consell de Barri estan representats els grups polítics del districte, la direcció tècnica i les entitats inscrites en el registre ciutadà, així com els ciutadans i ciutadanes individuals que ho desitgin. Està presidit per la regidora del districte i la vicepresidència l'obstenta una persona de reconeguda trajectòria en el món associatiu del barri. Pel que fa a nosaltres, tenim representació en els tres consells de barri i, en el cas concret del barri de Les Corts, el conseller d'ICV-EUiA actuarà com a conseller del barri, com a delegat del govern del districte en el territori, per servir de punt de referència polític pels veïns i veïnes del barri. En els barris de Pedralbes i Sant Ramon-Maternitat aquest paper l'assumiran consellers del PSC. Es pretén així facilitar i enfortir la relació del govern bipartit del districte amb tot el teixit veïnal i associatiu dels barris.

Tanmateix, com a tota experiència nova, la posta en marxa dels Consells de Barri ha generat molts dubtes, sobre les seves funcions, la seva representativitat, la seva efectivitat. Val a dir que la participació és una qüestió complexa i que necessita d'un important grau de confiança mútua entre els diferents agents: administració, entitats, ciutadans, representants polítics i personal tècnic. Aquesta confiança s'ha de construir dia a dia i entre tots hem de trobar la millor manera d'exercir la participació i que aquesta sigui efectiva. Cada barri, cada districte tenen dinàmiques participatives diferents tant quantitativament com qualitativa. Cal que entre tots els agents que hi intervenim actuem amb flexibilitat, complicitat i confiança, cadascun des de les seves posicions, idees, punts de vista i interessos legítims, però amb la voluntat de tirar endavant el que ha de ser un instrument fonamental de la participació ciutadana i de l'aprofundiment democràtic dels nostres barris, del nostre districte i de la ciutat. Nosaltres ens ho creiem i per tant estem diposats a treballar-hi a fons.

Albert Pérez

Conseller de Districte

diumenge, 22 de novembre de 2009

La UE premia la gestió del trànsit d'ICV
La Comissió Europa ha atorgat un premi al Servi Català de Trànsit pel seu model de velocitat variable en els accessos a Barcelona ciutat, una mesura que ha esta impulsada per ICV a través del Departament d'Interior. Després de gairebé un any d'aplicació, els experts europeus han reconegut ara la feina duta a terme en aquesta matèria a la xarxa viaria de l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva eficàcia.

Aquest guardó suposa el reconeixement europeu de l'esforç que s'ha fet a Catalunya per gestionar el trànsit de forma innovadora i moderna amb l'objectiu de combatre els greus problemes de congestió i els accidents utilitzant le o noves tecnologies. A més, des que es va començar a aplicar, la mesura ha estat normalitzada i s'ha evidenciat que la seva aplicació ha
servit per reduir la sinistralitat, les congestions i la contaminació.

Aquest sistema regula la circulació de la velocitat màxima permesa en els accessos a la ciutat comtal, entre el 40 kilòmetres per hora y els 80 kilòmetres per hora, en funció de la congestió, la contaminació, els accidentes i la meteorologia.

A Les Corts hem d'estar especialment satisfets per aquesta notícia, atesa la situació perifèrica del nostre territori al terme municipal de Barcelona. El nostre districte, en efecte, suporta bona part del trànsit d'entrada i sortida de la ciutat, i dels problemes de congestió que hi vénen associats, especialment al primer tram de l'avinguda Diagonal. Es veu així corroborada l'oportunitat d'una aposta de gestió del trànsit que, malgrat el cost polític que suposava prendre una mesura que la dreta va fer tot els possibles per presentar-la com a impopular, s'ha demostrat eficaç i positiva per als cortsencs.

Adolfo Fidalgo

President ICV-Les Corts