.

.

dissabte, 5 de juliol de 2014

PLENARI DE LES CORTS JULIOL 2014. EUROPA-ANGLESOLA O A LES CORTS TAMBÉ ENS HO VENEM TOT?


Després d’uns llargs anys de bloqueig, el pla Europa-Anglesola sembla que torna a arrencar amb força. El que ja no tenim tan clar és que aquest desenvolupament tingui com a prioritat la solució als problemes dels veïns afectats. Sembla que, un cop desencallats els problemes econòmics i jurídics, l’Ajuntament hagi extés una catifa vermella a les empreses constructores i els seus negocis i estigui disposat a qualsevol cosa perquè la venda dels pisos (a uns preus de luxe) tiri endavant. Si cal, es permet una entrada provisional a l’aparcament que trinxa la zona verda de la plaça de les Cristalleries Planell i el carrer de Francesc Pedra i es deriva la circulació cap a carrers ja pacificats, com Anglesola i Vilamur. Si cal, es cedeix per cinquanta anys  el subsòl a les promotores privades per la seva explotació, en una operació de privatització del domini públic molt barateta (uns 8000€ anuals!) Si cal, es posposa, sense cap concreció temporal, la construcció de l’edifici on s’havien de reallotjar els afectats. Si cal, s’obre el carrer Can Segalà sense tenir en compte el trasllat dels negocis afectats.
Per ICV-EUiA estem davant de l’exemple a les Corts del que estem denunciant al llarg d’aquest mandat: l’alcalde Trias i el govern de CiU s’estan venen Barcelona  als interessos dels grans negocis, passant per sobre dels veïns i les seves necessitats: Port Vell, Passeig de Gràcia, Paral·lel, reforma de la Diagonal, samarretes als monuments, ocupació abusiva de l’espai públic per les terrasses … I a les Corts, pla Europa-Anglesola, amb substitució final de la població del barri per nous propietaris de pisos de luxe.

No és en absolut el nostre model. En el darrer plenari, ICV-EUiA ha presentat una proposta en la que demanàvem que el districte establís com a màxima prioritat la solució de la situació dels veïns afectats, sense permetre cap actuació provisional que impliqués la cessió de patrimoni públic i cap retard en la construcció de l’edifici per reallotjament. I també hem presentat un prec en el que demanàvem que es garantís l’accés a un habitatge social per tots els afectats. Per nosaltres, l’Ajuntament i el districte han de posar per davant de qualsevol altra consideració la protecció dels veïns. Si cal, implicant-se activament, amb tots les opcions que li atorga la normativa, en la solució al problema del reallotjament.
No serà així. CiU ha votat en contra de la proposta i no ha acceptat el prec. Les Corts i Barcelona en venda.CARRILS PER BICICLETES, O COM ES REDUEIX AL NO RES UN PROCÉS PARTICIPATIUA instància d’una proposició d’ICV-EUiA, el govern del districte de les Corts va endegar un procés participatiu per dissenyar una xarxa de carrils per bicicletes. El procés ha estat molt pobre: poca publicitat, poca participació, pobres resultats. No es fa així un procés de participació. No es tracta només de recollir informació, sino de treballar col·lectivament, però això el govern de CiU no té cap intenció de fer-ho. 

Presentaven una proposta de carrils bici definits pel govern, insuficient, tímida, curta de mires, carrils que en la majoria de casos no es poden posar en funcionament de manera immediata i que no permeten potenciar les connexions en xarxa ni la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic. Per altra banda, la butlleta permetia, en forma de pregunta oberta, que els ciutadans indiquessin els carrils que consideraven prioritaris. L’opció majoritària ha estat el carril bici per la Travessera de les Corts i pel carrer Numància, és a dir, una connexió transversal que recorre tot el districte i una connexió directa amb l’estació de Sants.
En aquest sentit, vam presentar un prec al plenari demanant que s’establissin de manera immediata aquests dos carrils. Nova negativa de CiU, per qui la bicicleta és una molèstia que cal suportar i no una proposta de transport útil a la ciutat, amb beneficis ambientals, de salut i de mobilitat.Nosaltres continuarem treballant sobre aquests temes. Està en joc el districte i la ciutat que volem. I la volem guanyar.Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA

Districte de les Corts