.

.

dissabte, 30 d’abril de 2011

Les 25 prioritats d'ICV-EUiA per BarcelonaD’entre les més de 300 mesures recollides en el programa complet per Barcelona, aquestes són les 25 que la coalició defensarà de manera prioritària en el proper mandat:


1.- Aprovar un nou Programa Municipal de la Gent Gran que contempli per al 2015: arribar a 25.000 persones ateses amb SAD i 75.000 persones amb Servei de Teleassistència.


2.- Crear la Renda Mínima Garantida (RMG), amb l’objectiu que cap persona no visqui per sota del llindar de la pobresa. Aquesta ha d’implicar: la unificació del conjunt de prestacions econòmiques de caràcter social existents; la vinculació de les persones beneficiàries a itineraris d’inclusió social.


3.- Decidir totes les inversions socials de ciutat, per al període 2012-1015, per mitjà de la metodologia del Pressupost Participatiu en el marc de l’Acord Ciutadà i dels Consells de Participació Social


4.- Impulsar les Xarxes d’Intercanvi Solidari, prioritzant els Bancs del Temps i les Cooperatives de Consum Agroecològic, amb l’objectiu de crear Xarxes de Ciutat i doblar el nombre de Bancs i Cooperatives actualment existents.


5.- Desenvolupar un programa integral d’accés a l’habitatge de les persones en risc o situació d’exclusió social. Crear 500 places d’habitatges dotacionals i col·lectius per a persones vulnerables; desenvolupar un programa de prevenció dels desnonaments, i garantir l’habitatge d’emergència social en tots els casos; universalitzar els programes de Lloguer Just i de Renda d’Emancipació.

6.- Seguir impulsant l’atenció a les drogodependències des del sistema sanitari i, en concret, des de la xarxa de salut mental, amb especial atenció a les persones vulnerables i de forma integral i de proximitat.


7.- Fer rehabilitacions dels barris amb criteris ecològics per transformar-los en ecobarris, aplicant mesures sobre mobilitat, gestió de residus, energia o aigua.

8.- Establir una reserva d’habitatge de protecció oficial en determinades noves construccions i de gran rehabilitació d’edificació d’ús residencial de caràcter privat, amb l’objectiu d’augmentar l’habitatge protegit dins de la ciutat ja construïda i aconseguir una veritable barreja amb l’habitatge lliure.


9.- Estructuració de la ciutat en superilles, especialment a l’Eixample, amb l‘objectiu de augmentar la qualitat urbana guanyant espai lliure i zones verdes, millorant la qualitat ambiental, amb més mobilitat sostenible i reducció de l‘ús del vehicle privat.


10.- Reduir el soroll associat al trànsit, mitjançant el desplegament del Pla per a la reducció de la contaminació acústica 2010-2020.


11.- Desenvolupar el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire 2012-2020, donant prioritat a les mesures que actuen per disminuir la contaminació originada pel trànsit.

12.- Aconseguir una autèntica xarxa de transport públic en superfície amb el RetBus, l’autobús convencional, els busos de barri i el tramvia. Ampliar l'amplada dels carrils bus i establir la prioritat semafòrica de l’autobús allà on sigui possible per millorar les freqüències i la seva velocitat comercial.


13.- Nova economia, nova ocupació. Una estratègia basada en el desenvolupament de l’economia verda i les polítiques socials per a la creació d’ocupació i el canvi de model productiu.

14.- Introduir una taxa turística com a font de finançament i de corresponsabilització de les persones visitants. La recaptació s‘ha de destinar fonamentalment a compensar els impactes en l‘ús dels serveis, i a protegir i millorar el patrimoni, l‘espai públic i el medi ambient.

15.- Incrementar el nombre d’Escoles Bressol municipals i augmentar, com en un mínim de 3.500, el nombre de places per atendre el 100% de la demanda prevista.

16.- Aplicar la tarifació social amb un model de preus públics que garanteixi i afavoreixi el dret a la cultura per a tothom.


17.- Recuperar i museïtzar el patrimoni democràtic en l’espai públic. Fer difusió de l’inventari i localització de llocs de memòria, fent referència a persones, a col·lectius i a fets concrets.

18.- Transparència administrativa: fer públic el patrimoni i altres interessos de les persones candidates a l’alcaldia i de tots els regidors i regidores; i fer públiques les agendes d‘alcaldes i regidors i regidores, com a mesures de control de l'acció dels lobbies i grups d'interès.

19.- Generalitzar l’opció de Vida Independent per aquelles persones amb diversitat funcional que optin per aquest model, que implica l’assistència personal i l’autogestió d’aquesta.

20.- Definir un Pla de prevenció específic per a infants i joves per eradicar la violència masclista amb recursos econòmics i en el marc del Pla municipal de la violència vers les dones.


21.- Enfortir les polítiques públiques actives de suport als processos d’arrelament social i reagrupament familiar, així com l’empadronament actiu de totes les persones nouvingudes amb independència de la seva situació jurídica.

22.- Derogar l’ordenança de civisme, en la mesura que expressa un model de regulació de la convivència contrari, en molts aspectes, al que s‘ha anat construint des de fa molt de temps als barris de la ciutat. I alhora genera riscos d‘estigmatització i increment de la vulnerabilitat de col·lectius en risc d‘exclusió.

23.- Acció prioritària per reduir i protegir millor a les persones en situació de major vulnerabilitat (dones maltractades, víctimes de les xarxes criminals d‘explotació de persones, robatoris i maltractes a infants i gent gran...).


24.- Aplicació del protocol d'atenció a les persones transsexuals a tota l'estructura municipal. El col·lectiu transsexual no té reconeguts tots els seus drets civils i cal accions decidides per arribar a un punt d'igualtat.

25.- Establir mesures positives per afavorir la contractació juvenil en la contractació pública, així com en les clàusules i plecs de condicions de les subcontractacions. Introduir mesures d’acció afirmativa ens els àmbits del mercat laboral on les persones joves no estan prou representades. L’objectiu és tenir una força de treball diversa i es basa en l’èxit de les polítiques d’acció afirmativa per qüestions de gènere.

dimarts, 26 d’abril de 2011

El que ha fet ICV-EUiA amb el teu vot i el que han fet els altres

El que hem fet aquests darrers quatre anys, el que han fet els altres, i tot el que queda per fer, sense por, amb esperança, amb propostes de futur.

dimecres, 13 d’abril de 2011

Ricard Gomà a Les CortsDilluns, dia 11 d'abril, Ricard Gomà, actual Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i cap de llista a les properes eleccions municipals de la coalició d'ICV-EUiA, va participar en una xerrada amb els veïns del barri de Les Corts.

El nostre Conseller, l'Albert Pérez, va obrir la trobada tot presentant en Ricard, qui va fer un petit balanç del que ha representant la participació de la coalició en el govern de la ciutat aquests darrers quatre anys. En aquest sentit, va destacar la importància de les polítiques que hem dut a terme i que volem continuar impulsant des de la base del nostre ideari d'esquerra transformadora.

A continuació, es va obrir un torn d'intervencions dels assistents, entre ells diversos representants d'entitats de Les Corts, en què es va fer palès el neguit que està suposant entre la ciutadania el cúmul de retallades en l'Estat del Benestar que tant el govern espanyol com el català estan tirant endavant. Potser el millor resum d'aquestes intervencions el va fer un veí en recordar la crida d'Sthéphane Hassel: Indigneu-vos!

ICV-EUiA reivindica, contra la retallada dels serveis públics, l'ampliació dels drets socials. També des de l'Ajuntament, des del Districte, des del Barri. Encara ens queda molt per fer. Sense por, amb esperança. Ara, més que mai, és hora de lluitar per allò que és just i necessari.

Adolfo Fidalgo
President d'ICV Les Corts

dissabte, 2 d’abril de 2011

Comissions de seguiment dels consells de barri, o on són els consellers desapareguts

Aquesta setmana s'han reunit les comissions de seguiment dels consells dels tres barris del districte de Les Corts. Tota la feina que s'ha fet en el darrer any que ha donat com a resultat els plans de futur dels barris ha de tenir continuïtat. L'experiència ha estat molt positiva i estic convençut que cal continuar treballant en aquesta línia i potenciar la participació d'entitats i veïns. I és per això que es van convocar aquestes comissions, precisamentmantenir una dinàmica de treball que ha estat molt interessat i productiva, tot i la proximitat de les eleccions municipals.

La participació d'entitats i veïns a títol individual en aquestes comissions ha estat notable i cal sempre agraïr-la. Més limitada ha estat la d'alguns grups polítics, i no ha passat només una vegada, i aquesta és la raó del títol de la nota.

A Sant Ramon i Maternitat no van aparèixer ni el conseller de CiU ni la consellera d' ERC, i el representant del PP va assisitir només uns minuts. A la de Pedralbes no van aparèixer ni PP ni ERC. I a la de Les Corts no va venir cap conseller de cap grup, excepte jo mateix, com a representant d'ICV-EUiA i conseller del barri de Les Corts. Perdoneu-me la petulància o la inmodèstia, però he estat l'únic que ha participat en les tres comissions, a Sant Ramon-Maternitat i a Pedralbes com a membre i a Les Corts com a conseller del barri. Tots tenim unes agendes molt complicades, compaginar la vida laboral personal i el càrrec de conseller de districte no és fàcil, sovint tenim més d'una reunió el mateix dia i a la mateixa hora (el dimecres per exemple, coincidia la comissió de Pedralbes amb un consell sectorial), però quan un no pot assistir a un acte la cortesia exigeix com a mínim excusar l'absència. No ha estat el cas. Sobre el que és l'obligació i la responsabilitat de cadascun em reservo l'opinió.

Potser és que ICV-EUiA es creu això de la participació ciutadana, mentres que altres grups no tant, per no dir res. És molt fàcil omplir-se la boca de proximitat al ciutadà, de foment de la participació, o presumir de trepitjar molt el carrer. El que cal és porta-ho a la pràctica i respondre amb coherència. Perdoneu, però algú ho havia de dir.

Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA
Districte de Les Corts