.

.

dimecres, 10 de juliol de 2013

PLENARI DEL DISTRICTE. A LES CORTS, 0 EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA


ICV-EUiA DENUNCIA QUE EL GOVERN DE LES CORTS INCOMPLEIX ELS ACORDS DEL PLENARI
En les setmanes anteriors al plenari s'han celebrat els Consells dels tres barris del districte. Han estat decebedors. No han estat un espai real de participació ciutadana, no hi ha treball col·lectiu, no funcionen... CiU no ha cregut mai en els Consells de Barri, en la Barcelona dels barris. Ho va demostrar abastament quan es van posar en marxa, els van qüestionar de totes les maneres. Ara són una nosa. I a Les Corts n'hi ha molta capacitat de treball, de debat, d'idees sobre els nostres barris. No és que el govern ho estigui desaprofitant, és que no l'interesa, no es creu la participació ciutadana.


Un exemple d’això va ser el procés fallit d’elaboració participativa d’un pla d’equipaments pel districte, arran d’una proposta d’ICV-EUiA, que el govern encara no ha presentat. I ara, en aquest plenari, tenim una altra mostra. All llarg del mandat el grup d'ICV-EUiA ha presentat diverses iniciatives reclamant l'elaboració d'un pla de carrils per bicicletes, i es va aprovar per unanimitat que aquest pla es fes de manera participativa i es presentés en aquest plenari de juliol de 2013. No s'ha fet. Ni procés participatiu, ni presentació del pla. El govern del districte incompleix novament un acord del plenari. Per altra banda, hem demanat també com s’està desenvolupant el procés participatiu per dissenyar els camins escolars del districte, també a partir d’una proposta nostra aprovada per unanimitat en el plenari de març. El més calent és encara l’aigüera. No s’ha començat. El govern confon el fet d’informar sobre una proposta tècnica, cosa que ha de fer, amb la participació activa de la ciutadania. No és això, però el problema és que CiU no sembla capaç d’anar més enllà. Hi continuarem insistint.
Aquest plenari ha aprovat per unanimitat una proposta d'ICV-EUiA segons la qual s’ha de desenvolupar un procés participatiu per determinar el contingut, abast, calendari i pressupost de les actuacions del Pla Integral de Manteniment Urbà. Vista l’experiència, no confiem que el govern compleixi aquest nou acord unànim del plenari. Hi estarem a sobre.
Finalment, i també a partir d’una iniciativa d’ICV-EUiA, es va presentar una Declaració Institucional en suport de la unitat de la llengua catalana i en solidaritat amb els municipis de la Franja, que va comptar amb suport de tots els grups excepte, com és habitual en aquests casos, del PP.
Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA
Districte de Les Corts


dilluns, 8 de juliol de 2013

PROPOSTES D'ICV-EUiA AL PLENARI DE LES CORTS. 7a ASSEMBLEA D'ICV BARCELONA


El proper dijous 9 de juliol es celebrarà el plenari del Consell de Districte de Les Corts. Aquestes són les propostes que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA.


L'Ajuntament de Barcelona ha fet públic el Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic 2013-2015. En ell hi figuren una sèrie d'intervencions en el districte de Les Corts, sense detall del seu pressupost, calendari d'execució, sense justificació de la seva urgència o necessitat o prioritat respecte a d'altres possibles... Per nosaltres, la participació de la ciutadania en la presa de decisions ha de ser un element cabdal de l'actuació política del districte, l'administració més propera. Demanem que es desenvolupi un procés participatiu per determinar les prioritats en les intervencions urbanístiques, el seu abast i contingut, i per permetre el control, per part del Consell del Districte, del seu calendari i pressupost.


Els problemes de circulació al barri de Pedralbes semblen un problema irresoluble. La circulació de vehicles privats a l'entorn de les escoles d'aquella zona col·lapsa el barri. La indisciplina viària, amb aparcaments en vorera, en doble i triple filera, els embussos, són un problema que es repeteix diàriament. Presentem un prec en el que demanem al govern del districte que s'apliqui amb tot el rigor la normativa de trànsit i que es sancionin aquestes actituds incíviques. L'ús de l'espai urbà ha de respondre a l'interès col·lectiu i exigim que s'acabi amb la permissivitat que s'observa en aquesta zona envers els infractors.

És cert que Les Corts és un dels districte amb un nivell de renda més alt de Barcelona però, tot i que en una mesura menor que en altres barris de la ciutat, també es noten els efectes de la crisi. La pobresa té moltes cares, potser a Les Corts encara és pot visible, però cal que el districte tingui activats tots els mecanismes de detecció i previsió davant possible situacions d'aquesta mena.
Presentem una pregunta al govern en la que demanem sobre possibles casos de malnutrició infantil detectats a les escoles del districte i sobre les mesures previstes pel govern per pal·liar aquesta situació.

Presentem un prec de seguiment sobre la nostra proposta sobre la implantació de camins escolars al districte que va ser aprovada per unanimitat en el plenari de març. És un tema prou importat i prou complex com perquè el govern no perdi el temps. Novament, la participació ciutadana, del conjunt de la comunitat educativa, de les entitats de l'entorn... és decisiva, i cal que el govern es posi les piles.

Finalment, i arran de la polèmica generada per la Llei de Llengües de l'Aragó que establia a denominació de LAPAO per la llengua catalana que es parla a la Franja, vam presentar una proposta de Declaració Institucional en defensa de la unitat de la llengua catalana i en solidaritat i suport a les accions que els municipis de la Franja endeguin en aquest sentit. Té el suport d'ICV-EUiA com a grup proponent, de CiU i del PSC, i per tant passarà al plenari com a Declaració Institucional, tot i el vot contrari del PP.

ICV Barcelona celebra els dies 5 i 6 de juliol la seva 7a Assemblea. Treballem per construir una alternativa a aquest "model Barcelona" que ens vol vendre la dreta, una alternativa social, que passa pels barris i les persones, pel bé comú i no pels interessos dúns pocs. Pel 99%. A Barcelona, si que podem!

Albert Pérez
Consell portaveu ICV-EUiA
Districte de Les Corts