.

.

dijous, 13 de març de 2014

Multireferèndum 2014

Multireferèndum 2014 és una convocatòria ciutadana sobre diverses reivindicacions d’interès públic. Es desenvoluparà a Catalunya entre el 27 d’abril i el 25 de maig de 2014, i necessitarà tota l’ajuda per ser duta a terme.

Els col·lectius que la promovem creiem que s’estan imposant decisions contràries al sentit comú de la població. Per això, les volem sotmetre a referèndum i aconseguir que s’expressi la voluntat popular de forma directa, determinant i vinculant. Entre nosaltres hi ha comissions promotores d’Iniciatives Legislatives Populars bloquejades i comptem amb el suport de nombroses entitats i persones que treballen per fer-la possible.

Aquesta primera convocatòria posarà a debat quatre temàtiques de caràcter general i una de caràcter local/territorial que es votarà de forma descentralitzada:

TEMÀTIQUES GENERALS

# Cultius i aliments transgènics

# Dret a referèndum vinculant per a les Iniciatives Legislatives Populars (ILP)

# Deute il·legítim

# Control democràtic i directe de l’energia

Trobaràs més informació a:


divendres, 7 de març de 2014

CRÒNICA DEL PLENARI DE LES CORTS. PER UNA DEMOCRÀCIA DE SEGLE XXILlarg i dens plenari el de dijous passat a les Corts, amb un ordre del dia molt atapeït i temes que calia discutir amb profunditat.

Vam voler que la nostra primera intervenció fos en record de la figura de Salvador Puig i Antich, assassinat a garrot pel règim franquista fa quaranta anys, i en suport de la demanda de justícia i revisió del procés que les seves germanes estan duent a terme. Tot el nostre reconeixement.

Resultat de les iniciatives presentades per ICV-EUiA

Pel que fa a la nostra proposta que el govern presenti en el proper plenari de maig una nova ubicació per la residència de persones amb discapacitat intel·lectual, va ser aprovada per unanimitat. Aquesta residència, en un primer moment, havia de construir-se en l’àrea de les Cristalleries Planell. Fa dos anys el govern va desestimar aquesta ubicació però no va oferir una alternativa. Ara haurà de posar fil a la agulla i buscar una solució per aquest equipament tan necessari.
Pel que fa a la pregunta sobre la gestió cívica del CC Les Corts, el regidor va reconèixer que el procés s’havia plantejat de manera errònia i que havia provocat una situació de desconfiança amb les entitats que calia corregir. La pressió de les entitats del Centre Cívic i la nostra actuació en el districte han possiblitat aquest canvi d’actitut. Ens felicitem.
En canvi, la resposta a la pregunta que vam presentar sobre la provisió de llocs de treball a l’Ateneu de Fabricació no va ser gens satisfactòria. No només no ens van respondre el que plantejàvem, sinó que encara ens van generar més dubtes. Demanarem en propers plenaris més informació i més precisa. Exigim una transparència absoluta.

Altres temes
D’entre els altres temes que es van discutir destaquem dos. Per una banda es va presentar  el procés participatiu per establir una xarxa de carrils per bicicletes.Ja era hora. La nostra proposta sobre aquest tema va ser aprovada el 2012. Benvingut sigui de tota manera el procés. ICV-EUiA aportarà al debat amb veïns i entitats la nostra proposta de vuit carrils per bicicletes que han de arribar en xarxa a tot el territori del districte.

Participació ciutadana: nova democràcia del segle XXI o anem enrera?


L’altre tema important va ser el debat sobre la reforma de la normativa de participació ciutadana i d’organització dels districtes que vol aplicar el govern de CiU. ICV-EUiA va votar en contra de les dues propostes. La nostra concepció del que ha de ser la participació ciutadana va molt més enllà del que s’atreveix a presentar el govern. Desenvolupem-ho una mica més.
Els sistemes polítics representatius van néixer a finals del segle XVIII, amb la Revolució Francesa. Des de llavors, amb el liberalisme del segle XIX i la democràcia al segle XX es va anar aprofundint en les possibilitats de la ciutadania d’intervenir en la cosa pública, però sempre a través de representants. En els inicis del liberalisme al nostre país, un diputat català a les Corts espanyoles tardava dies en arribar a Madrid en diligència. El 1931 es van tardar dos dies en conèixer els resultats definitius de les eleccions que van portar la II República. I els ordinadors que hi havia quan es va recuperar la democràcia el 1977 ens semblen ara andròmines prehistòriques. Estem al segle XXI, el segle de la hiperconnectivitat, la interconnexió, les xarxes social, la immediatesa en la informació. Cal un nou model de participació ciutadana, cal una nova democràcia molt més intensa, molt més radical que respongui a les noves realitats i a les demandes de la ciutadania de participació en la presa de decisions públiques.
En canvi, el govern de CiU ens presenta un projecte de reglament de participació ciutadana i d’organització dels districtes que ens manté en el vell model del segle XIX i XX. Ens parlen de racionalització , però no hi veiem més que una retallada de la participació. No s’avança cap a un model de democràcia participativa, no s’ha comptat amb el teixit associatiu i ciutadà per elaborar el nou reglament, no s’ha endegat un procés participatiu, ampli i profund, per articular aquestes propostes.
De fet, el govern de CiU continua confonent, interessadament, la participació ciutadana amb la gestió de les queixes, o amb la tramesa d’informació de dalt a baix.  Es parla de mecanismes i tecnologies smart per gestionar tot això (ha pensat algú en el perill de fractura digital?) però no es dóna en cap moment valor polític al paper protagonista que ha de tenir la ciutadania. Cal parlar d’empoderament per part de la ciutadania dels espais de decisió, de presa de decisions col·lectives, de responsabilitats compartides. Des del govern convergent es critica això com a assembleari i desordenat (només cal recordar les intervencions del regidor Vives quan se l’ha interpel·lat en aquest sentit). Res de tot això. Es tracta de democràcia, d’una democràcia més oberta, més plural, més rica, més viva, més del segle XXI, en una paraula. Cap aquí hem d’anar.

Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA
Districte de les Corts

dilluns, 3 de març de 2014

PROPOSTES D'ICV-EUiA AL PLENARI DE LES CORTS. Dijous 6 de març a les 19:30


El proper dijous 6 de març es reunirà el Consell Plenari del districte de les Corts. ICV-EUiA presenta les següents iniciatives.


En l'àmbit de les Cristalleries Planell s'havia de construir una residència per persones amb discapacitat intel·lectual, un equipament llargament reivindicat per les entitats del sector i que respon a unes necessitats reals i urgents. El govern de CiU va descartar aquesta ubicació el juliol de 2012 sense oferir cap alternativa. La manca d'un pla d'equipaments al districte ha permès que la residència quedi fora de les previsions del govern. Presentem una proposta en la que demanem que el govern del districte presenti una nova proposta d'ubicació d'aquesta residència en el proper plenari, així com una previsió d'execució de l'obra.
Proposta residència discapacitat intel·lectual


Presentem també dues preguntes. La primera es refereix al procés de gestió cívica del CC Les Corts. ja vam informar que havíem preguntat sobre el tema al govern del districte. Volem ara que la resposta es doni en el marc del Consell Plenari. És un tema que ens preocupa i sobre el que volem garantir que signifiqui l'accés de les entitats a la gestió efectiva de l'equipament. Hi continuem a sobre.
Pregunta gestió cívica CC Les Corts

L'altra pregunta és sobre la provisió de places de treball a l'Ateneu de Fabricació de les Corts. Volem saber quines s'han creat i quin procés públic d'assignació s'ha seguit. Volem saber també qui és el programa pedagògic del Fab Lab, si és que existeix.
Pregunta provisió llocs de treball Ateneu de Fabricació

En el plenari de juliol passat vam presentar una proposta en la que demanàvem que es fes un procés participatiu per establir quins eren els carrers i  parcs en els que s’ha d’intervenir de manera prioritària i detallant l’abast i contingut de la intervenció; demanàvem també el calendari i el pressupost d'aquestes intervencions. Presentem una demanda de seguiment perquè el govern informi del que ha fet per donar compliment a aquest acord. Poca cosa.
Seguiment actuacions urbanístiques

Altres temes importants que van al plenari del dia 6 són l'informe que fa el govern del procés participatiu per dissenyar una xarxa de carrils per bicicletes, arran d'una proposta d'ICV-EUiA, i tot el que fa referència a la modificació de normativa de participació ciutadana i d'organització dels districtes. Sembla que el govern de CiU continua confonent la gestió de les queixes amb la participació ciutadana. Volem que la participació, eix fonamental de la democràcia del segle XXI, tingui tot el pes polític i decisori. Treballarem per això.Ens veiem el dijous que ve.

Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA
Districte de les Corts