.

.

dimarts, 3 de juliol de 2012

PROPOSTES D'ICV-EUiA AL PLENARI DE LES CORTS

El proper dijous 5de juliol celebrarem el Plenari del Consell del Districte de Les Corts. Aquestes són les inciatives que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA

Estem enmig del procés d'elaboració del Pla d'Actuació del Districte (PAD) per part del govern de CiU. Procés que s'està fent llarg, després d'un procés participatiu feble, i amb uns resultats, pel que hem vist en el document presentat, que per nosaltres són clarament insuficients. Nosaltres tenim les nostres propostes i estem a punt per presentar-les a la ciutadania de Les Corts i per parlar amb el govern.
De moment presentem pel proper plenari una proposta d'acord que pretén assegurar el control del procés d'execució i de desenvolupament del PAD que finalment s'aprovi. Demanem que el govern presenti semestralment un estat de l'execució del PAD per la seva avaluació en el plenari del districte.

També demanem que es presenti en els Consells de Barri ordinaris de Les Corts, Sant Ramon-Maternitat i Pedralbes, on es podrà fer el control d'aquells elements lligats més directament als tres territoris. Proposem també que es presenti aquest informe en els diferents òrgans de participació del districte, per poder avaluar i controlar el desenvolupament del PAD en les diferents àrees temàtiques o sectors. Pretem potenciar així tant el control dels grups polítics a l'acció del govern com la capacitat d'avaluar i controlar dels ciutadans que participen en els diferents organismes de participació, tant territorials com sectorials
Propo PAD

El primer any de govern de CiU a l'Ajuntament de Barcelona s'ha caracteritzat per seguiment de les polítiques de retallades que està aplicant el govern de la Generalitat, retallades que han afectat sectors tan importants com l'educació 0-3 o les polítiques actives d'ocupació. La darrera d'aquestes actuacions ha estat la retallada de personal de Barcelona Activa.
Demanen al govern del districte que reclami a l'Ajuntament que mantingui aquest model de polítiques públiques actives de foment de l'ocupació que ha estat desenvolupant des de fa anys aquest organisme i que aturi les retallades de personal.
BTV Barcelona Activa
Prec Barcelona Activa

La darrera de les inciatives que presentem és una pregunta en la que demanem al govern què pensa fer per aturar actituds incíviques que darrerament han augmentat en els carrers de Les Corts, referides sobre total al mal ús de l'espai públic: circulació i aparcament de motos en voreres, ocupació d'espai de vianants per terrasses, indisciplina viària sobre tot de cotxes... amb les consegüents situacions no només de molèsties als vianants sino també de perill.
És aquesta una queixa que s'ha manifestat en els tres barris del districte i que volem que el govern respongui en plenari.
Pregunta Civisme


Ens veiem dijous 5 de juliol, a les 19,30, a la seu del Districte.


Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA
Districte de Les Corts