.

.

dimarts, 29 de novembre de 2011

PROPOSTES D'ICV-EUiA AL PLENARI DEL DISTRICTE: CARRILS BICI, ESPAI JOVE I MANTENIMENT D'ESPAIS

El plenari del consell de districte del proper dijous dia 1 de desembre ha d'informar sobre la proposta de pressupost pel 2012 que presenta el govern del districte i de la ciutat. El pacte entre CiU i PP assegura que la majoria de dretes que s'ha configurat a l'ajuntament de Barcelona tirarà endavant la seva proposta. Des d'ICV-EUiA platejarem una visió alternativa. Pensem que les coses es poden fer d'una altra manera, sense les regressions en polítiques socials, ambientals i d'ocupació i la caiguda en la inversió que proposa CiU i el seu soci preferent i únic, el PP.
També hi haurà lloc per les iniciatives del diversos grups polítics. Aquestes són les nostres:
En el districte de Les Corts s'han implantat en els darrers anys diversos carrils per bicicletes. Cal però desenvolupar-los, tant perquè actuïn de veritable xarxa de comunicació entre els nostres barris com perquè permetin una òptima intermodalitat amb altres elements de transport públic, esdevenint així una alternativa de mobilitat sostenible, segura i eficaç. Cal poder creuar el districte tant en direcció muntanya-mar com en direcció llevant-ponent. És per això que proposem que el districte presenti un programa d'ampliació de la xarxa de carrils bici que permeti cobrir tot el territori i que, a més, es transformin els existents que comparteixen espai amb zones de pas o d'estada de vianants per evitar conflictes entre aquests i els ciclistes; a l'hora, cal també segregar de la resta de vehices els que s'ubiquen sobre la calçada per millorar la seguretat dels usuaris de bicicletes. En darrer lloc, proposem també la instal·lació de més punts d'ancoratge per bicicletes en superfície, especialment al voltant dels grans equipaments culturals, escolars, universitaris, comercials i esportius del districte.
Presentem també una pregunta referida a l'Espai Jove. Aquest equipament està previst en el Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015 i en el mandat anterior es va pactar amb la Plataforma d'Entitats Infantils i Juvenils de Les Corts la seva ubicació a la masia de Can Rosés un cop traslladada la biblioteca a la nova de districte que s'ha de construir. CiU i PP van votar en contra d'aquest trasllat i van paralitzar un tema que estava encarrilat, sense oferir encara ara, cap alternativa. Així doncs volem saber quines són les previsions del regidor i el govern del districte entorn la ubicació d'aquest equipament, l'Espai Jove, tan necessari no només per les entitats infantils i juvenils sino per totes les altres entitats que, ara per ara, han de compartir els espais del CC Les Corts, que està al límit de la seva capacitat.
Finalment presentem un prec en el que demanem que el districte mantingui de manera prioritària les condicions de neteja, salubritat, higiene i seguretat en els espais en transformació del districte, com la Colònia Castells o l'àrea de Can Planell (Europa-Anglesola. A més, creiem que donar a aquests espais un ús provisional, pactat amb els veïns, ajudaria a aquest manteniment i a assegurar unes condicions el més dignes possibles.

Tot això i més el dijous 1 de desembre, a partir de 2/4 de 8 del vespre.

Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA
Districte de Les Corts

dilluns, 14 de novembre de 2011

ICV-EUiA demana la cessió incondicionada de la caserna del BrucVolem que el govern de l’Estat cedeixi de forma incondicionada la Caserna del Bruc a l’Ajuntament de Barcelona. El grup municipal d’ICV-EUiA portarem aquesta proposició a la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, la setmana vinent. Amb la cessió aconseguiríem posar fi a l’ús militar de l’edifici, que no té cap sentit; i obriríem la possibilitat de disposar d’equipaments i habitatges socials a un barri tan mancat d’ells com Pedralbes. Esperem que la nostra proposta surti endavant, com ja vam aconseguir fa unes setmanes amb la demanda de cessió incondicional del Castell de Montjuïc.

El Bruc pels veïns i veïnes de Pedralbes, de Les Corts, de Barcelona!