.

.

dijous, 6 de desembre de 2012

CONSELL PLENARI DE LES CORTS. DEFENSEM L'ESCOLA CATALANA


 S'APROVEN LES PROPOSTES D'ICV-EUIA

El plenari del districte de Les Corts va aprovar per unanimitat la proposta que va presentar el grup d’ICV-EUiA perquè el govern del districte elabori de manera paticipativa un pla de carrils per bicicletes que permeti la comunicació eficaç tant en direcció mar-muntanya com llevant-ponent, així com que es reformin i millorin els exisitents, sobre tot en els punts on es produeixen situacions més conflictives entre les bicicletes i els vianants. El pla s’haurà de presentar al plenari de juliol després de passar pels consells de barri i altres òrgans de participació.


També va ser acceptar el prec en el que demanàvem al govern que, juntament amb les entitats socials i els comerciants del districte, organitzés una campanya amb el nom “A Les Corts no es llença el menjar” per a garantir que els excedents comercials es distribueixen a un preu simbòlic i de manera eficaç entre les persones que estan patint situacions d’exclusió i pobresa a causa de la crisi econòmica. El prec va rebre el suport d’entitats i veïns presents en el plenari. En farem un seguiment ben acurat de la seva aplicació.


Vam presentar un pregunta sobre el trasllat dels serveis de pediatria dels CAPs de Les Corts al nou edifici de Sant Joan de Deu-Numància. Estarem a sobre del tema per defensar que no es perdi ni una unitat d’atenció pedriàtrica ni es sacrifiqui la idea del servei de salut de proximitat.


A iniciativa d’ICV-EUiA es va consensuar amb els altres grups polítics una declaració institucional en commemoració del Dia Internacional Contra la Violència Masclista. 


 EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA. NI UN PAS ENRERA|

 
El mateix dia del plenari vam tenir coneixement de l’esborrany de llei d’educació del ministre Wert. ICV-EUiA a Les Corts va proposar als grups municipals del PSC i CiU presentar una moció urgent en defensa del model d’escola catalana. La presidenta del Consell del Districte i el seu grup municipal del PP van bloquejar aquesta proposta que finalment no es va poder incorporar a l’ordre del dia. 

Però nosaltres sóm tossuts i insisitents. Continuarem treballant en defensa del model d'escola catalana, també al districte, també al plenari, també al carrer, al costat de la comunitat educativa de Les Corts, de la ciutat i de tot el país.

Aquest és el text de la moció que no es va poder presentar: 

 
EL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS


Davant la greu preocupació que ha provocat el contingut de l’esborrany de llei d’educació promoguda pel ministre d’Educació Wert, les seves propostes de control doctrinal de l’educació, de recentralització del sistema, de minorització de les llengües no castellanes, amb especial malvolença contra l’escola catalana i els programes d’immersió lingüística que han representat un dels millors èxits del nostre sistema educatiu en els darrers 30 anys, la qual cosa fa retornar les polítiques educatives a un passat predemocràtic que crèiem superat 
 

MANIFESTA

Que l’escola catalana és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, i en el cas de la llengua castellana amb una competència oral i escrita similar i en algun cas superior a la de territoris únicament castellanoparlants de l'Estat espanyol, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües.

Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà, en diferents àmbits.

Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat.

Que amb l’arribada d’un nombre important de famílies nouvingudes durant la primera dècada del segle XXI, aquest model d’escola ha ajudat a mantenir la cohesió social del país i s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que afavoreix l’excel·lència en la competència comunicativa.

Que, segons el que ha estat manifestat reiteradament per instàncies politiques i jurisdiccionals de tota mena, és plenament legítim que la llengua catalana sigui el centre de gravetat de l’escola catalana, sense que això impliqui l’exclusió de la llengua castellana, de manera que es garanteixi el seu coneixement i el seu ús a Catalunya

A més REITERA

El dret a rebre l’educació en català, d’acord amb el que disposa l’Estatut de Catalunya i les lleis, i a que s’utilitzi amb normalitat el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, tal i com s’estableix en la normativa vigent, així com la inmersió lingüística com a recurs pedagògic en el cicle inicial, com a garantia del coneixement amb suficiència oral i escrita del català i el castellà en finalitzar l’educació obligatòria, sigui quina sigui la llengua habitual de l’alumne en incorporar-se al sistema educatiu.

El dret de l’alumnat català a no ser segregat en centres ni en grups diferents a causa de la seva llengua habitual, d’acord amb el model de conjunció lingüística, i a que aquells alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà o una altra, i que s’incorporin tardanament al sistema educatiu, tinguin el dret de rebre un suport específic si així ho requereixen.

Per tot això, el Districte de Les Corts

MANIFESTA el seu suport al model lingüístic vigent en el sistema educatiu català, com a garantia de cohesió social i de la plena igualtat d’oportunitats, aixi com de la plena competència lingüística i aprofitament escolar de tot l’alumnat, tant en català com en castellà, a nivell oral i escrit, en finalitzar l’etapa educativa obligatòria, tal i com demostren els estudis comparatius que avaluen la qualitat del sistema educatiu català.

DÓNA EL SEU SUPORT a les entitats que han cridat la societat catalana a mobilitzar-se en defensa de l'escola en català.

ENCORATJA els centres escolars i educatius de Les Corts a fer un pronunciament unànim en defensa de model d’escola catalana i fa una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots els mitjans democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social.

ANIMA les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s de manera activa en suport del model d’escola catalana, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudin a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i els dóna tot el seu suport institucional.

dilluns, 3 de desembre de 2012

PROPOSTES D'ICV-EUIA AL PLENARI DE LES CORTS. DESEMBRE 2012

Acabem de celebrar unes eleccions al Parlament de Catalunya. Més enllà de l'ànàlisi dels resultats i les valoracions més polítiques, no voldria començar aquest apunt al blog sense donar les gràcies als 3698 ciutadans i ciutadanes de Les Corts que han fet confiança a la candidatura d'ICV-EUiA, 1181 més que en les darreres eleccions. Augment de votats en els tres barris, a Les Corts, a Sant Ramon-Maternitat i a Pedralbes. Estem contents pels resultats i disposats a treballar per ser mereixedors d'aquesta confiança i per continuar creixent al servei de tots.

Però la vida continua i tenim ja el darrer plenari del Consell del Districte de l'any 2012. En aquest plenari el grup municipal d'ICV-EUiA de Les Corts presenta tres iniciatives. En el plenari del mes de maig es va aprovar una proposta nostra sobre la implantació de nous carrils per bicicletes i millores dels existents. Se'ns va dir que havíem d'esperar a l'aprovació del PAD per dur-la a terme. Ja s'ha aprovat el PAD i el més calent és a l'aigüera. S'ha fet una actuació urbanística d'envergadura, com la implantació de la nova xarxa de busos, i la bicicleta continua sent la gran oblidada pel govern convergent. Així doncs, presentem ara una proposta en la que demanen que el districte de Les Corts elabori un pla de carrils per bicicletes, de manera participativa, comptant amb veïns, usuaris de bicicletes, sectors tècnics implicats i grups municipals d’aquest districte, en el marc d’una comissió de treball creada a tal efecte, i que es presenti per la seva aprovació en el proper plenari de maig de 2013.
Proposició carrils biciLa situació de crisi econòmica que estem vivint està afectant d’una manera dramàtica els sectors més desfavorits de la nostra societat. Les dades indiquen que els nivells de pobresa estan augmentant molt ràpidament, sobre tot entre les dones, la gent gran i els infants, arribant a situacions de dificultats per cobrir les necessitats més bàsiques, com l’alimentació.
En aquesta situació de crisi econòmica sovint han estat les entitats cíviques i les organitzacions socials les que amb la seva solidaritat han contribuït de manera més significativa a l’ajuda més inmediata que necessiten aquestes persones. La seva actuació mereix tot el suport que se’ls pugui donar des de les diferents administracions públiques.
És imprescincible que des de l’administració pública es prenguin mesures per tal de paliar tant com sigui possible aquestes situacions de pobresa i d’exclusió extremes. Presentem un prec en el que demanem al govern que elabori, conjuntament amb les entitats socials i de comerciants la campanya “A Les Corts no es llença el menjar”, per garantir que no es malbaraten recursos i que es puguin distribuir eficaçment entre els ciutadans que més ho necessiten.
Prec Campanya Aliments

Presentem també una pregunta sobre el trasllat del servei de pediatria del CAP Maternitat al nou edifici de Sant Joan de Deu-Numància. Ens preocupa la possible pèrdua de l'atenció de proximitat i la reducció d'un servei del que fins ara els usuaris estan plenament satisfets i volem fer un seguiment exhaustiu. No consentirem que ens amaguin les retallades darrera de conceptes com la racionalització, l'eficàcia, la rendabilitat... I per això continuarem preguntant, insisitint i treballant.
Pregunta Pediatria NumànciaFinalment i a proposta d'ICV-EUiA, els grups municipals de Les Corts estem treballant per presentar una Declaració Institucional en commemoració del Dia Internacional Contra la Violència Masclista. Segur que arribem a un acord.

Albert Pérez
Conseller portaveu ICV-EUiA
Districte de Les Corts